Mijn favorieten

C-label voor kantoren in 2023 verplicht

Het lijkt nog zover weg, maar het is dichterbij dan je denkt. Er moet nog aardig wat gebeuren bij veel kantoorgebouwen om te komen tot het verplicht gestelde energielabel C per 2023. 

Energieakkoord
Hoewel hierover afspraken zijn gemaakt in het kader van het Energieakkoord, moet dit nog in regelgeving worden uitgewerkt. Maar dat het vergaande consequenties heeft is zeker. Daarom is op 3 mei een team van Business makelaars bijeen geweest om samen na te denken over de kansen en de problemen die dit oplevert.
Want naast problemen zijn er ook veel marktkansen. Deze regelgeving zal zonder enige twijfel een grote stroom verhuizingen op gang brengen. De marktgroep Kantoren C-label is bezig om alles goed in kaart te brengen en NVM Business gebruikt deze input om de communicatie, het onderzoek en de lobby te optimaliseren.

Verkort verslag
Hieronder een kort verslag op hoofdlijnen van de bijeenkomst op 3 mei:
  • De verhuurder wil vaak wel investeren in duurzaamheid maar de besparing wordt door de huurder gerealiseerd en levert de verhuurder geen rendement op. Investeringen in duurzaamheid levert voor de huurder vaak maar een geringe besparing op de energielasten op en is daarom niet interessant. Een mogelijke oplossing zou zijn dat de overheid dwingend oplegt dat er alleen maar inclusief energiekosten mag worden verhuurd. Dit zou mogelijk verspillend gedrag van de huurder in de hand kunnen werken en het is de vraag hoe dit kan worden ondervangen. Aangezien verhuur inclusief servicekosten in de VS gebruikelijk is kan onderzocht worden hoe dit dilemma daar wordt opgelost.
  • Het energielabel van gebouwen heeft maar een beperkt verband met de CO2 uitstoot. Om die reden is het beter om te kijken naar het werkelijke energieverbruik. Het openbaar maken van het energiegebruik kan energiebewust gedrag sterk in de hand werken omdat gebouwen dan op hun energiegebruik kunnen worden beoordeeld door de gebruikers en de eigenaren.
  • Bij woningen is het mogelijk om door de eigenaar of de gebruiker opgewekte energie in het postcodegebied te salderen met de verbruikte energie. Deze maatregel is helaas niet van toepassing op bedrijfsgebouwen. Indien dit wel het geval is kunnen opties in de omgeving veel beter benut worden en kan wellicht worden gekomen tot energie-neutrale bedrijvenparken.
  • Op dit moment wordt de BAG gebruikt om te bepalen wat het gebruik van een object is. Er wordt geconstateerd dat de BAG zeer onnauwkeurig is en daarom moet er naar mogelijkheden worden gezocht om deze database te verbeteren.
  • Door het verplichte C-label komt er een zwaardere verplichting op de makelaar en taxateur te liggen. Het is voor de taxateur wel moeilijk om een prijsverschil in het energielabel van kantoren zichtbaar te maken aangezien daarvoor op dit moment de referentie transacties ontbreken. De taxateur kan worden geholpen door een globale inschatting van de verbouwkosten van kantoren te geven. RVO werkt aan een energiebesparing verkenner die dit inzicht kan verschaffen. Het feit dat deze kosten globaal zijn wordt niet als een groot bezwaar gezien omdat er veel onzekerheden zijn bij het uitbrengen van een taxatie.
  • Indien een kantoorgebouw een commerciële plint met winkels of horeca heeft met een andere eigenaar zorgt dit niet voor problemen aangezien dit als een ander object wordt gezien.
  • Hoewel monumenten van het verplichte C-label zijn vrijgesteld zijn er voorbeelden te geven van monumenten die een hoog energielabel hebben.
  • Het is de verwachting van de aanwezigen dat beleggers met een korte beleggingshorizon niet bereid zullen zijn om in de energiezuinigheid van kantoren te investeren.
  • Op incourante locaties zal de maatregel versneld zorgen voor afwaardering van kantoren. Alternatief gebruik van kantoren kan worden onderzocht en kan ook weer voor nieuwe marktkansen zorgen.
 
Bron: NVM Update
 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring