Energielabel ook verplicht voor overheids- en bedrijfsgebouwen

Nog niet iedereen is zich ervan bewust, maar vanaf 1 januari 2015 is het verplicht om een energielabel te overhandigen bij verkoop, verhuur of oplevering van een bedrijfs- en/of overheidsgebouw (utiliteitsgebouw). Waerde State zet de feiten hieronder overzichtelijk voor u op een rijtje.

Voor zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals gebouwen voor kantoren, winkels, horeca e.d., is een energielabel bij verkoop of verhuur verplicht. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar.

Welke utiliteitsgebouwen zijn energielabelplichtig?
Het energielabel is verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinatie van deze gebruiksfuncties: kantoor, gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch), bijeenkomst, onderwijs, sport (verwarmd en matig verwarmd), logies, cel en winkelfuncties.

Uitgezonderde gebouwen
Inmiddels is er een nadere uitwerking van de uitgezonderde gebouwen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd. In het document van de RVO wordt aangegeven dat gebouwen met alleen een industriefunctie niet labelplichtig zijn bij verkoop, verhuur of oplevering ervan. Voor gebouwen waarin naast de industriefunctie ook een andere wel energielabelplichtige gebruiksfunctie aanwezig is, geldt dat er alleen een labelverplichting is voor de delen (of een combinatie van gezamenlijke labelplichtige gebruiksfuncties) met een gebruiksoppervlakte die groter is dan 50 m2. Bijvoorbeeld de kantoren van 40 m2 gezamenlijke gebruiksoppervlakte in een industriehal zijn dus niet labelplichtig.

Voorbeelden van utiliteitsgebouwen die een energielabel moeten hebben:
  • winkels (zoals supermarkten)
  • kantoorgebouwen > 50 m2
  • bedrijfsverzamelgebouwen
  • overheidsgebouwen
  • horecagebouwen
  • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
  • onderwijsgebouwen
  • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
  • sportgebouwen 

Wat is het energielabel?
Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.Energielabel aanvragen voor utiliteitsgebouwen
Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. U ontvangt geen voorlopig label en kunt dit ook niet online omzetten in een definitief label. U schakelt zelf een erkend deskundige in. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel. De deskundige laat het energielabel registreren. De Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) biedt een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel voor gebouwen af te geven.

Zichtbaar ophangen energielabel
De eigenaar van een gebouw is volgens het besluit verplicht om het energielabel op een duidelijk zichtbare plek moet ophangen als dat gebouw voor meer dan 250 m2 in gebruik is bij een overheidsinstelling en dat gebouw veelvuldig (dus meer dan incidenteel) door het publiek wordt bezocht. Het label hangt u bijvoorbeeld naast de receptie of bij de ingang van het gebouw. Ook als de overheid een ruimte van meer dan 250 m2 huurt in een particulier gebouw is deze regel van kracht.

Boetebedragen
De naleving op het verplicht gestelde energielabel voor utiliteitsgebouwen wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen bij het niet nakomen van deze verplichting. Deze bedraagt voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.

Meer informatie
Heeft u nog vragen en/of onduidelijkheden over het juist toepassen van de regelgeving rond het verplichte energielabel? Aarzel dan niet om ons even te bellen. We helpen u graag verder. Telefoon 0418 - 66 66 66 of via info@waerdestate.nl.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring