Huurindexering, een kwestie van op tijd aangeven

Als verhuurder heeft u het recht om jaarlijks de huur te verhogen. Bij woonruimtes is dit een wettelijk recht en bij bedrijfsruimtes is dit een contractueel recht. Dat houdt in dat u als verhuurder van zakelijk onroerend goed in de huurovereenkomst moet hebben opgenomen dat u een zogenaamde ‘periodieke indexering’ toe zal passen. De huurverhoging dient u jaarlijks 3 maanden van te voren aan te kondigen bij uw huurder(s).
 

Huurindex gekoppeld aan CPI

De verhuurder van een object mag de huurprijs jaarlijks aanpassen aan de gestegen (consumenten)prijzen. De huurindex is een percentage waarmee de huur jaarlijks stijgt. Deze is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer (de CPI). Gaan de consumentenprijzen omhoog, dan houdt dit dus in dat u de huurprijs mag verhogen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent en publiceert het CPI.
   

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het doel van huurindexatie is dat gedurende de looptijd van de huurovereenkomst de huurprijs jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Daarmee blijft de reële huurprijs gedurende de huurovereenkomst gelijk.
Vaak worden huurovereenkomsten gesloten middels een ROZ model huurovereenkomst met de bijbehorende algemene bepalingen (www.roz.nl). In deze algemene bepalingen staat netjes aangegeven op welke wijze de huurindexatie plaats moet vinden.
   

Twee methoden nieuwe huurprijsberekening

Om de nieuwe huurprijs volgens de indexering te bepalen zijn er twee gangbare methodes:
  • de jaar-op-jaarmethode
  • de vaste-noemer methode
De jaar-op-jaarmethode is de meest toegepaste methode. Daarom hebben we deze hieronder nader toegelicht aan de hand van een rekenvoorbeeld.
   

Jaar-op-jaarmethode

Met de jaar-op-jaarmethode wordt er een vergelijking gemaakt met het vorige jaar.

De CPI van 2015 is 116,58
De CPI van 2016 is 116,97
Het verschil: 116,97 / 116,58 =  1,003 = 0,3%
Huurprijs was in 2015 € 500, de nieuwe huurprijs wordt dan € 500 x  1,003 = € 501,50 per maand.
   

Handige invulmodel CBS

Op de website van het CBS staat een handig invulmodel waarmee u eenvoudig en snel de geïndexeerde huurprijs kunt berekenen. Kijk hiervoor op https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisatie/2016/12/indexering-huren
   

We helpen u graag

Mocht u nou toch geen zekerheid hebben over de juistheid van uw huurprijsberekening dan kunt u natuurlijk altijd even contact met een van onze adviseurs opnemen op 0418-666 666, we zijn u graag van dienst.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring