Mijn favorieten

Taxatie

Onze “Keuringsdienst van Waerde” is een team van ervaren specialisten binnen de organisatie van Waerde State bv dat zich uitsluitend bezighoudt met het taxeren en/of waarde bepalen (waerderen) van onroerende zaken.
 
Onze vastgoedexperts zijn gekwalificeerd en tevens ingeschreven bij de NVM, vakgroep NVM-BOG, het NWWI-instituut en in het register van de stichting Vastgoed Cert (kamer bedrijfsmatig vastgoed), een onafhankelijk en branchebreed platform dat zorgt voor de registratie van gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

De deskundigheid binnen het hele team blijkt uit de vele jaren ervaring en expertise, de bewezen staat van dienst en de “kennis van waerde” in het werkgebied, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Verder is het team onafhankelijk, is een ‘kleine’ organisatie en waarborgt volledige integriteit door de persoonlijke binding met de opdrachtgever.

Doel(groep) van een taxatie of waardebepaling
 Een uitgebreide taxatie of waardebepaling kan o.a. van toepassing zijn:
 • voor aankoop of verkoop
 • bij gedwongen verkoop
 • voor (her)financiering
 • bij minnelijke waardering
 • voor de jaarrekening
 • bij (her)verzekering
 • voor een bindend advies
 • bij familiaire omstandigheden
 • voor het bepalen van de WOZ-waarde
 • bij bedrijfsbeëindiging
 • voor de waarde na verbouwing
 • bij herwaardering                       
 • voor het vaststellen van successierechten bij een nalatenschap
 • om de huurwaarde te bepalen voor ver- of aanhuur (huur verhoging of verlaging, wettelijke huurwaarde)
   
De afgelopen jaren hebben wij taxaties en waardebepalingen in opdracht uitgevoerd voor o.a. beleggers, particulieren, ontwikkelaars, bedrijven, banken, verzekeraars, gemeenten, advocatenkantoren, rechtbanken, accountants en overige (overheids)instanties.
 
Het taxatieproces
Het taxatieproces wordt verricht overeenkomstig het Normblad Taxatierapport Commercieel vastgoed (TCV) en de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskunidgen (NVM). Tevens conform en in overeenstemming met de richtlijnen in de RICS Taxatie Standaarden en volgens het Platform Taxateurs en Accountants compliant (PTA).

De verslaglegging
Door onze bevindingen en conclusies in een kwalitatief hoogwaardig, verklarend en gedetailleerd rapport vast te leggen, ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid en overzichtelijk gedocumenteerde rapportage betreffende het doel van de taxatie of waardebepaling.
 
In deze rapportages zijn o.a. milieuaspecten, uitvoerige berekeningen, omgevingsfactoren, de bouwkundige staat en bestemmingsgegevens verwerkt. Naar gelang het doel, wordt binnen een bandbreedte zoals de reële huurwaarde, actuele verkoop-/aankoopwaarde, herbouwwaarde en stichtingskosten (of een combinatie hiervan) nauwkeurig berekend. Indien gewenst kan de verslaglegging worden onderworpen aan een ‘tweede lezing’ procedure en volgens het vier-ogen principe worden ondertekend.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring