Nieuwe opiumwet vaak onbekend bij verhuurder

Per 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. Dat is nog niet bij iedereen bekend, maar het heeft wel directe gevolgen voor verhuurders van onroerend goed, zoals woningen, bedrijfshallen, kantoor- en winkelpanden. De wijziging is erop gericht om de strafbaarheid van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van bijvoorbeeld illegale hennepteelt of een XTC-laboratorium zwaarder te straffen.
   

Zorgplicht inhoudelijk

Iedere verhuurder van onroerend goed dient per 1 maart 2015 van de overheid te voldoen aan zijn zorgplicht door middel van een goede screening op de (toekomstige) huurder. Daarnaast wil men dat er toezicht is op het verhuurde vastgoed d.m.v. regelmatige inspecties gedurende de huurperiode. 

Er is echter op geen enkele wijze in de regelgeving duidelijk gemaakt in welke mate en hoe verhuurders deze inspecties dienen uit te voeren. Wel wordt gesteld dat bij geen of onvoldoende toezicht de verhuurder mogelijk deelneemt aan voorbereidende handelingen voor het mogelijk maken van hennepteelt dan wel xtc-productie en dus deel zal kunnen uitmaken van het netwerk die deze illegale handelingen mogelijk maakt. Bij constatering van een hennepkwekerij, dan wel XTC-productie in het gehuurde object kan de verhuurder als verdachte aangemerkt worden.
   

Sancties bij verdachtmaking

Sancties naar aanleiding van verdachtmaking kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete tot maximaal € 81.000 en zelfs het dragen van de kosten van de ontruiming en dergelijke.
   

Controles uitvoeren

Wilt u als verhuurder in het kader van de Opiumwet aan de zorgplicht voldoen, dan zal het gehuurde regelmatig gecontroleerd en/of geïnspecteerd moeten worden. 
U doet er verstandig aan om de mogelijkheid te creëren om bij nieuwe huurovereenkomsten, huurovereenkomstverlengingen en bij bestaande huurovereenkomsten controles uit te voeren en van deze controles een rapport op te maken dat aan de huurder kan worden overhandigd.

Bij een eventuele procedure kunt u dan als verhuurder aantonen dat u door uitvoering van de controles aan uw zorgplicht heeft voldaan. 
In tegenstelling tot hetgeen in de Algemene Bepalingen wordt gesteld dat u het ‘recht’ heeft tot inspectie, wordt het middels de invoering en wijziging van voornoemde Opiumwet een ‘plicht’ tot inspectie. 
   

Wat doet Waerde State hierin?

Waerde State heeft in de aangepaste huurovereenkomsten een artikel opgenomen met betrekking tot deze controles. In huurovereenkomsten die zijn opgesteld voor 1 Maart 2015 is dit artikel nog niet toegevoegd. Desgewenst kunt u aan de clausule een boete koppelen als u vermoedt dat de huurder niet zal meewerken aan de controles.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring