Logo Waerde State V2020

Steenweg 77

5301 HK Zaltbommel

Neem contact met ons op:

info@waerdestate.nl
0418 66 66 66

Steenweg 77

5301 HK Zaltbommel

}

Ma - Vr 9.00 - 17.00

Neem contact met ons op:

info@waerdestate.nl
0418 66 66 66

Taxaties

Heeft u een taxatierapport nodig? Dan bent u bij “de Keuringsdienst van Waerde” aan het juiste adres! De specialisten uit ons netwerk verzorgen een objectieve en deskundige waardebepaling van uw bedrijfsonroerendgoed. Dat gebeurt grondig en met de uiterste zorg, waarbij alle van belang zijnde factoren worden bekeken. 

Verkoopwaarde bedrijfsobject

Wilt u van een bedrijfsobject bijvoorbeeld de verkoopwaarde weten? Dan kunt u deze via Waerde State laten taxeren. U ontvangt een taxatierapport dat is opgemaakt door een deskundige taxateur. De taxatierapporten via Waerde State worden door vrijwel alle financiële instellingen erkend.

De Keuringsdienst van Waerde

Onze “Keuringsdienst van Waerde” is een team van ervaren specialisten die we verbonden hebben aan de organisatie van Waerde State. Dit team houdt zich uitsluitend bezig met het taxeren en/of waarde bepalen (waerderen) van onroerende zaken.

De deskundigheid binnen het team blijkt uit de vele jaren ervaring en expertise, de bewezen staat van dienst en de “kennis van waerde” in het werkgebied, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Verder is het team onafhankelijk en waarborgt volledige integriteit door de persoonlijke binding met de opdrachtgever.

Een taxatie kan nodig zijn voor:

  • de financiering
  • het verhogen van de huidige hypotheek
  • een juiste verkoop of aankoopbeslissing
  • de successie
  • bedrijfsovername
  • waardebepaling na een verbouwing

De afgelopen jaren hebben wij taxaties en waardebepalingen in opdracht uitgevoerd voor o.a. beleggers, particulieren, ontwikkelaars, bedrijven, banken, verzekeraars, gemeenten, advocatenkantoren, rechtbanken,    accountants en overige (overheids)instanties.

De verslaglegging 

Door onze bevindingen en conclusies in een kwalitatief hoogwaardig, verklarend en gedetailleerd rapport vast te leggen, ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid en overzichtelijk gedocumenteerde rapportage betreffende het doel van de taxatie of waardebepaling.

In deze rapportages zijn o.a. milieuaspecten, uitvoerige berekeningen, omgevingsfactoren, de bouwkundige staat en bestemmingsgegevens verwerkt. Naar gelang het doel, wordt binnen een bandbreedte zoals de reële huurwaarde, actuele verkoop-/aankoopwaarde, herbouwwaarde en stichtingskosten (of een combinatie hiervan) nauwkeurig berekend.