Logo Waerde State V2020

Steenweg 77

5301 HK Zaltbommel

Neem contact met ons op:

info@waerdestate.nl
0418 66 66 66

Steenweg 77

5301 HK Zaltbommel

}

Ma - Vr 9.00 - 17.00

Neem contact met ons op:

info@waerdestate.nl
0418 66 66 66

Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken

Voldoet u als verantwoordelijke aan de wettelijke eisen voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk? Daarvoor is deze Regelhulp in het leven geroepen. De juridische tekst van het Bouwbesluit is hiervoor vertaald naar een eenvoudigere tekst met minder gebruik van moeilijke begrippen. Let op: de Regelhulp is bedoeld als hulpmiddel en is geen vervanger van de tekst van het Bouwbesluit. In samenwerking met Brandweer Nederland is deze Regelhulp tot stand gekomen. Met het doorlopen van de Regelhulp heeft u dus een zeer goede indicatie heeft of u voldoet aan de wettelijke eisen. Onafhankelijk van de uitkomst van de Regelhulp heeft het bevoegd gezag een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht en de mogelijkheid om handhavend op treden. In het algemeen zijn Burgemeester & Wethouders hiervoor verantwoordelijk wat lokaal ook belegd kan zijn,
Eisen voor brandveilig gebruik

Welke eisen voor brandveilig gebruik in uw geval van toepassing zijn, is afhankelijk van het type bouwwerk en de wijze waarop die wordt gebruikt. Aan de hand van de vragen wordt dan ook eerst nagegaan welke installaties en voorzieningen in en om het gebouw aanwezig zijn. Vaak is er een toelichting beschikbaar ter verduidelijking van de vragen. Het duurt ongeveer 30 minuten om de Regelhulp volledig te doorlopen. Aan het eind krijgt u een overzicht van te nemen maatregelen indien er niet wordt voldaan aan specifieke eisen. Dit betreft dan suggesties, die in het algemeen niet zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Wordt er wel aan de wettelijke eisen voldaan, dan staat het u dus vrij om andere maatregelen te nemen.

Randvoorwaarden

Voor de toets van de bouwkundige brandveiligheid is meer specialistische kennis noodzakelijk, dus dat is geen onderdeel van de Regelhulp. Om te komen tot de juiste vragen voor het brandveilig gebruik, wordt wel uitgevraagd welke bouwkundige voorzieningen en brandveiligheidsinstallaties aanwezig zijn. Dat wil nog niet zeggen dat met de aanwezigheid van die voorzieningen en installaties ook daadwerkelijk wordt voldaan aan de wettelijke bouwkundige eisen. De Regelhulp gaat dan ook uit van de huidige bouwkundige staat zoals die door u wordt ingevuld. Twijfelt u of de bouwkundige staat voldoet aan de wettelijke eisen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente of een (brandveiligheids)deskundige.

De Regelhulp brandveilig gebruik bouwwerken heeft alleen betrekking op de betreffende eisen uit het Bouwbesluit 2012 en niet op andere regelgeving die mogelijk ook met brandveiligheid te maken hebben.
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/Brandveiligheid/

Bron: KVK – Ondernemersplein