Logo Waerde State V2020

Steenweg 77

5301 HK Zaltbommel

Neem contact met ons op:

info@waerdestate.nl
0418 66 66 66

Steenweg 77

5301 HK Zaltbommel

}

Ma - Vr 9.00 - 17.00

Neem contact met ons op:

info@waerdestate.nl
0418 66 66 66

Verhuur garagebox belast met BTW?

De verhuur van garageboxen voor het stallen van voertuigen is belast met BTW. In dit artikel wordt besproken in hoeverre er sprake is van een vrijstelling van BTW wanneer een garagebox voor andere doeleinden dan de stalling van voertuigen wordt gebruikt. 

Uitspraak hof Den Bosch 11 september 2015

In 2015 heeft het gerechtshof den Bosch (uitspraak) bepaald dat de verhuur van een garagebox vrijgesteld is van btw wanneer de garagebox voor andere doeleinden dan stalling van voertuigen wordt gebruikt.

Het hof oordeelde: ‘Nu de garageboxen primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen kunnen worden gebruikt, en contractueel gebruik als bergruimte ook is toegestaan, kan belanghebbende aan het Besluit het in rechte te honoreren vertrouwen ontlenen dat de verhuur van de garageboxen is vrijgesteld.’

Op basis van deze uitspraak werd in veel contracten opgenomen dat de garagebox gebruikt kon worden als opslag- of bergruimte.

Uitspraak Hoge Raad 10 februari 2017

De staatssecretaris van Financiën ging tegen deze uitspraak in beroep. De Hoge Raad heeft daarop de uitspraak van het hof vernietigd (uitspraak).

De Hoge Raad stelt dat garageboxen naar hun aard bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. Uit de casus bleek niet dat de desbetreffende garageboxen bepaalde eigenschappen hadden die maakten dat zij in het bijzonder geschikt waren voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig.

De enkele omstandigheid dat door de huurder aan een garagebox een andere aanwending mag worden gegeven of wordt gegeven, maakt de garagebox niet tot een multifunctionele ruimte. Men mag er daarom niet zonder meer vanuit gaan dat de verhuur in dat geval van btw is vrijgesteld.

Conclusie

De uitspraak van de Hoge Raad geeft aan dat de garageboxen naar aard bestemd waren om als parkeerruimte te worden gebruikt. Dat men contractueel overeenkomt dat de ruimte ook voor andere doeleinden mag worden gebruikt, is niet doorslaggevend voor het wel of niet verschuldigd zijn van btw. Uitgangspunt is dat er btw is verschuldigd als de garagebox naar aard bestemd is om als stalling voor voertuigen te dienen.

Wanneer de garagebox qua aard niet bestemd was om als parkeerruimte te gebruiken of wanneer contractueel was uitgesloten dat deze als parkeerruimte had kunnen en mogen dienen, was de uitspraak van de Hoge Raad hoogstwaarschijnlijk anders geweest. Het ligt in de lijn der verwachting dat de verhuur van de garageboxen in deze gevallen vrijgesteld wordt van btw.

Bron: NVM.